Leopold Okulicki

(1898 – 1946), ps. „Niedźwiadek”, gen. bryg. Wojska Polskiego, współorganizator SZP-ZWZ-AK, ostatni komendant główny Armii Krajowej
IPN

1944–1946

 • Pomnik nieopodal wsi Wierzbno w gminie Koniusza, upamiętniający miejsce lądowania płk. L. Okulickiego wraz z grupą Cichociemnych zrzuconych do kraju w ramach operacji Weller 39
 • Wniosek awansowy płk. L. Okulikiego na generała brygady
 • Leopold Okulicki
 • Zarządzenie Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego mianujące – z dniem 22 maja 1944 r. – płk. L. Okulickiego generałem brygady
 • Gen. L. Okulicki wśród żołnierzy Armii Krajowej podczas walk w Warszawie
 • Gen. L. Okulicki wśród żołnierzy Armii Krajowej podczas walk w Warszawie
 • Gen. L. Okulicki podczas inspekcji powstańczej placówki, dowodzonego przez kpt. Franciszka Malika Batalionu „Zaremba-Piorun”, przy ul. Poznańskiej 12 (wrzesień 1944 r.) Fot. ppor. Jerzy Einhorn
 • Gen. L. Okulicki podczas spotkania z walczącymi żołnierzami we wrześniu 1944 r. Fot. ppor. Jerzy Einhorn
 • Rozkaz Naczelnego Wodza gen. Kaziemierza Sosnkowskiego z 28 września 1944 r. nadający order Virtuti Militari IV klasy najwyższym dowódcom Armii Krajowej, m.in. gen. L. Okulickiemu
 • Krzyż Virtuti Militari IV klasy, który nadano gen. L. Okulickiemu 28 września 1944 r.
 • Wysłana przez gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” do okręgów AK depesza szyfrowa o kapitulacji Powstania Warszawskiego i mianowaniu gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka” Komendantem AK
 • Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
 • Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
 • Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
 • Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
 • Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
 • „Wytyczne pracy propagandowej na okres jesienny 1944 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
 • „Wytyczne pracy propagandowej na okres jesienny 1944 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
 • „Wytyczne na okres zimy 1944/1945 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
 • „Wytyczne na okres zimy 1944/1945 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
 • „Wytyczne na okres zimy 1944/1945 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
 • „Wytyczne na okres zimy 1944/1945 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
 • Jedna z tabel szyfrów wykorzystywanych przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego w kontaktach z władzami wojskowymi w Londynie
 • List Dowódcy AK gen. L. Okulickiego z 9 grudnia 1944 r. do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza przedstawiający sytuację wojskową i polityczną w kraju
 • List Dowódcy AK gen. L. Okulickiego z 9 grudnia 1944 r. do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza przedstawiający sytuację wojskową i polityczną w kraju
 • List Dowódcy AK gen. L. Okulickiego z 9 grudnia 1944 r. do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza przedstawiający sytuację wojskową i polityczną w kraju
 • List Dowódcy AK gen. L. Okulickiego z 9 grudnia 1944 r. do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza przedstawiający sytuację wojskową i polityczną w kraju
 • Depesza Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza do Delegata Rządu i Wicepremiera na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego zawierająca nominację gen. L. Okulickiego na dowódcę AK
 • Depesza gen. L. Okulickiego z 22 grudnia 1944 r. do Sztabu Naczelnego Wodza informująca o terrorze niemieckim wobec ludności polskiej na terenach okupowanych
 • Rozkaz gen. L. Okulickiego z 8 stycznia 1945 r. nakazujący wszystkim strukturom Armii Krajowej bezwzgledną ochronę ludności cywilnej i jej mienia przed rabunkiem i wyniszczeniem
 • Rozkaz gen. L. Okulickiego z 8 stycznia 1945 r.
 • Ostatni rozkaz Dowódcy Armii Krajowej gen. L. Okulickiego – przesłany do Sztabu Naczelnego Wodza i wszystkich okręgów Armii Krajowej
 • Depesza przesłana 5 marca 1945 r. przez gen. L. Okulickiego do Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa
 • Willa przy ul. Pęcickiej 3 (obecnie Armii Krajowej) w Pruszkowie, gdzie w dn. 27.03.1945 r. Rosjanie aresztowali, a następnie uprowadzili do Moskwy gen. L. Okulickiego
 • Skonfiskowana podczas aresztowania przez NKWD 27 marca 1945 r. fałszywa kenkarta okupacyjna gen. L. Okulickiego
 • Łubianka, siedziba NKWD i więzienie śledcze w Moskwie, dokąd przewieziono z Polski gen. L. Okulickiego i innych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego
 • Fotografia więzienna gen. L. Okulickiego wykonana w więzieniu NKWD na Łubiance
 • Postanowienie z 2.04.1945 r. o wniesieniu oskarżenia przeciw gen. L. Okulickiemu
 • Gen. L. Okulicki przed Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR
 • Gen. L. Okulicki przed czerwonym trybunałem, 1945 r.
 • Konfrontacja podczas procesu moskiewskiego gen. L. Okulickiego z Janem Stanisławem Jankowskim
 • W kraju kontrolowana przez komunistów prasa przedstawiała jedynie oficjalne informacje sowieckie
 • Brudnopis pisma skierowanego przez gen. L. Okulickiego do J. Stalina podczas pobytu w więzieniu
 • Raport naczelnika więzienia Wewnętrznego MGB ZSRR, informujący o rozpoczęciu przez gen. L. Okulickiego w dn. 5 maja 1946 r. głodówki
 • Zaświadczenie lekarskie o operacji i śmierci gen. L. Okulickiego z 24 grudnia 1946 r. Napisano w nim „...24 grudnia 1946 r. stan gwałtownie się pogorszył. Nastąpił gwałtowny spadek pracy serca...”
 • Zaświadczenie lekarskie, w którym napisano, że „...pomimo wszelkich zastosowanych zabiegów chory Okulicki zmarł o godz. 13 min. 15 dnia 24 grudnia 1946 r. na porażenie serca”
Wstecz
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu