Leopold Okulicki

(1898 – 1946), ps. „Niedźwiadek”, gen. bryg. Wojska Polskiego, współorganizator SZP-ZWZ-AK, ostatni komendant główny Armii Krajowej
IPN

1944–1946

Pomnik nieopodal wsi Wierzbno w gminie Koniusza, upamiętniający miejsce lądowania płk. L. Okulickiego wraz z grupą Cichociemnych zrzuconych do kraju w ramach operacji Weller 39
Pomnik nieopodal wsi Wierzbno w gminie Koniusza, upamiętniający miejsce lądowania płk. L. Okulickiego wraz z grupą Cichociemnych zrzuconych do kraju w ramach operacji Weller 39
Wniosek awansowy płk. L. Okulikiego na generała brygady
Wniosek awansowy płk. L. Okulikiego na generała brygady
Leopold Okulicki
Leopold Okulicki
Zarządzenie Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego mianujące – z dniem 22 maja 1944 r. – płk. L. Okulickiego generałem brygady
Zarządzenie Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego mianujące – z dniem 22 maja 1944 r. – płk. L. Okulickiego generałem brygady
Gen. L. Okulicki wśród żołnierzy Armii Krajowej podczas walk w Warszawie
Gen. L. Okulicki wśród żołnierzy Armii Krajowej podczas walk w Warszawie
Gen. L. Okulicki wśród żołnierzy Armii Krajowej podczas walk w Warszawie
Gen. L. Okulicki wśród żołnierzy Armii Krajowej podczas walk w Warszawie
Gen. L. Okulicki podczas inspekcji powstańczej placówki, dowodzonego przez kpt. Franciszka Malika Batalionu „Zaremba-Piorun”, przy ul. Poznańskiej 12 (wrzesień 1944 r.) Fot. ppor. Jerzy Einhorn
Gen. L. Okulicki podczas inspekcji powstańczej placówki, dowodzonego przez kpt. Franciszka Malika Batalionu „Zaremba-Piorun”, przy ul. Poznańskiej 12 (wrzesień 1944 r.) Fot. ppor. Jerzy Einhorn
Gen. L. Okulicki podczas spotkania z walczącymi żołnierzami we wrześniu 1944 r. Fot. ppor. Jerzy Einhorn
Gen. L. Okulicki podczas spotkania z walczącymi żołnierzami we wrześniu 1944 r. Fot. ppor. Jerzy Einhorn
Rozkaz Naczelnego Wodza gen. Kaziemierza Sosnkowskiego z 28 września 1944 r. nadający order Virtuti Militari IV klasy najwyższym dowódcom Armii Krajowej, m.in. gen. L. Okulickiemu
Rozkaz Naczelnego Wodza gen. Kaziemierza Sosnkowskiego z 28 września 1944 r. nadający order Virtuti Militari IV klasy najwyższym dowódcom Armii Krajowej, m.in. gen. L. Okulickiemu
Krzyż Virtuti Militari IV klasy, który nadano gen. L. Okulickiemu 28 września 1944 r.
Krzyż Virtuti Militari IV klasy, który nadano gen. L. Okulickiemu 28 września 1944 r.
Wysłana przez gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” do okręgów AK depesza szyfrowa o kapitulacji Powstania Warszawskiego i mianowaniu gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka” Komendantem AK
Wysłana przez gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” do okręgów AK depesza szyfrowa o kapitulacji Powstania Warszawskiego i mianowaniu gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka” Komendantem AK
Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
Relacja Janiny Pronaszko, łączniczki gen. L. Okulickiego, opisująca wyjście generała z Warszawy i pierwsze dni dowodzenia Armią Krajową
„Wytyczne pracy propagandowej na okres jesienny 1944 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
„Wytyczne pracy propagandowej na okres jesienny 1944 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
„Wytyczne pracy propagandowej na okres jesienny 1944 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
„Wytyczne pracy propagandowej na okres jesienny 1944 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
„Wytyczne na okres zimy 1944/1945 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
„Wytyczne na okres zimy 1944/1945 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
„Wytyczne na okres zimy 1944/1945 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
„Wytyczne na okres zimy 1944/1945 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
„Wytyczne na okres zimy 1944/1945 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
„Wytyczne na okres zimy 1944/1945 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
„Wytyczne na okres zimy 1944/1945 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
„Wytyczne na okres zimy 1944/1945 r.”, przygotowane przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego dla okręgów AK
Jedna z tabel szyfrów wykorzystywanych przez Dowódcę Armii  Krajowej gen. L. Okulickiego w kontaktach z władzami wojskowymi w Londynie
Jedna z tabel szyfrów wykorzystywanych przez Dowódcę Armii Krajowej gen. L. Okulickiego w kontaktach z władzami wojskowymi w Londynie
List Dowódcy AK gen. L. Okulickiego z 9 grudnia 1944 r. do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza przedstawiający sytuację wojskową i polityczną w kraju
List Dowódcy AK gen. L. Okulickiego z 9 grudnia 1944 r. do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza przedstawiający sytuację wojskową i polityczną w kraju
List Dowódcy AK gen. L. Okulickiego z 9 grudnia 1944 r. do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza przedstawiający sytuację wojskową i polityczną w kraju
List Dowódcy AK gen. L. Okulickiego z 9 grudnia 1944 r. do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza przedstawiający sytuację wojskową i polityczną w kraju
List Dowódcy AK gen. L. Okulickiego z 9 grudnia 1944 r. do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza przedstawiający sytuację wojskową i polityczną w kraju
List Dowódcy AK gen. L. Okulickiego z 9 grudnia 1944 r. do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza przedstawiający sytuację wojskową i polityczną w kraju
List Dowódcy AK gen. L. Okulickiego z 9 grudnia 1944 r. do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza przedstawiający sytuację wojskową i polityczną w kraju
List Dowódcy AK gen. L. Okulickiego z 9 grudnia 1944 r. do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza przedstawiający sytuację wojskową i polityczną w kraju
Depesza Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza do Delegata Rządu i Wicepremiera na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego zawierająca nominację gen. L. Okulickiego na dowódcę AK
Depesza Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza do Delegata Rządu i Wicepremiera na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego zawierająca nominację gen. L. Okulickiego na dowódcę AK
Depesza gen. L. Okulickiego z 22 grudnia 1944 r. do Sztabu Naczelnego Wodza informująca o terrorze niemieckim wobec ludności polskiej na terenach okupowanych
Depesza gen. L. Okulickiego z 22 grudnia 1944 r. do Sztabu Naczelnego Wodza informująca o terrorze niemieckim wobec ludności polskiej na terenach okupowanych
Rozkaz gen. L. Okulickiego z 8 stycznia 1945 r. nakazujący wszystkim strukturom Armii Krajowej bezwzgledną ochronę ludności cywilnej i jej mienia przed rabunkiem i wyniszczeniem
Rozkaz gen. L. Okulickiego z 8 stycznia 1945 r. nakazujący wszystkim strukturom Armii Krajowej bezwzgledną ochronę ludności cywilnej i jej mienia przed rabunkiem i wyniszczeniem
Rozkaz gen. L. Okulickiego z 8 stycznia 1945 r.
Rozkaz gen. L. Okulickiego z 8 stycznia 1945 r.
Ostatni rozkaz Dowódcy Armii Krajowej gen. L. Okulickiego – przesłany do Sztabu Naczelnego Wodza i wszystkich okręgów Armii Krajowej
Ostatni rozkaz Dowódcy Armii Krajowej gen. L. Okulickiego – przesłany do Sztabu Naczelnego Wodza i wszystkich okręgów Armii Krajowej
Depesza przesłana 5 marca 1945 r. przez gen. L. Okulickiego do Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa
Depesza przesłana 5 marca 1945 r. przez gen. L. Okulickiego do Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa
Willa przy ul. Pęcickiej 3 (obecnie Armii Krajowej) w Pruszkowie, gdzie w dn. 27.03.1945 r. Rosjanie aresztowali, a następnie uprowadzili do Moskwy gen. L. Okulickiego
Willa przy ul. Pęcickiej 3 (obecnie Armii Krajowej) w Pruszkowie, gdzie w dn. 27.03.1945 r. Rosjanie aresztowali, a następnie uprowadzili do Moskwy gen. L. Okulickiego
Skonfiskowana podczas aresztowania przez NKWD 27 marca 1945 r. fałszywa kenkarta okupacyjna gen. L. Okulickiego
Skonfiskowana podczas aresztowania przez NKWD 27 marca 1945 r. fałszywa kenkarta okupacyjna gen. L. Okulickiego
Łubianka, siedziba NKWD i więzienie śledcze w Moskwie, dokąd przewieziono z Polski gen. L. Okulickiego i innych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego
Łubianka, siedziba NKWD i więzienie śledcze w Moskwie, dokąd przewieziono z Polski gen. L. Okulickiego i innych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego
Fotografia więzienna gen. L. Okulickiego wykonana w więzieniu NKWD na Łubiance
Fotografia więzienna gen. L. Okulickiego wykonana w więzieniu NKWD na Łubiance
Postanowienie z 2.04.1945 r. o wniesieniu oskarżenia przeciw gen. L. Okulickiemu
Postanowienie z 2.04.1945 r. o wniesieniu oskarżenia przeciw gen. L. Okulickiemu
Gen. L. Okulicki przed Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR
Gen. L. Okulicki przed Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR
Gen. L. Okulicki przed czerwonym trybunałem, 1945 r.
Gen. L. Okulicki przed czerwonym trybunałem, 1945 r.
Konfrontacja podczas procesu moskiewskiego gen. L. Okulickiego z Janem Stanisławem Jankowskim
Konfrontacja podczas procesu moskiewskiego gen. L. Okulickiego z Janem Stanisławem Jankowskim
W kraju kontrolowana przez komunistów prasa przedstawiała jedynie oficjalne informacje sowieckie
W kraju kontrolowana przez komunistów prasa przedstawiała jedynie oficjalne informacje sowieckie
Brudnopis pisma skierowanego przez gen. L. Okulickiego do J. Stalina podczas pobytu w więzieniu
Brudnopis pisma skierowanego przez gen. L. Okulickiego do J. Stalina podczas pobytu w więzieniu
Raport naczelnika więzienia Wewnętrznego MGB ZSRR, informujący o rozpoczęciu przez gen. L. Okulickiego w dn. 5 maja 1946 r. głodówki
Raport naczelnika więzienia Wewnętrznego MGB ZSRR, informujący o rozpoczęciu przez gen. L. Okulickiego w dn. 5 maja 1946 r. głodówki
Zaświadczenie lekarskie o operacji i śmierci gen. L. Okulickiego z 24 grudnia 1946 r. Napisano w nim „...24 grudnia 1946 r. stan gwałtownie się pogorszył. Nastąpił gwałtowny spadek pracy serca...”
Zaświadczenie lekarskie o operacji i śmierci gen. L. Okulickiego z 24 grudnia 1946 r. Napisano w nim „...24 grudnia 1946 r. stan gwałtownie się pogorszył. Nastąpił gwałtowny spadek pracy serca...”
Zaświadczenie lekarskie, w którym napisano, że „...pomimo wszelkich zastosowanych zabiegów chory Okulicki zmarł o godz. 13 min. 15 dnia 24 grudnia 1946 r. na porażenie serca”
Zaświadczenie lekarskie, w którym napisano, że „...pomimo wszelkich zastosowanych zabiegów chory Okulicki zmarł o godz. 13 min. 15 dnia 24 grudnia 1946 r. na porażenie serca”
Wstecz
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu